Generalforsamling

Højby S.&G´s badminton afdeling har afholdt generalforsamling d. 1. marts 2018

se nedenstående referat.

Referat fra Generalforsamlingen

  1. marts 2018

 

Fra bestyrelsen: Tino, Søren Rasmussen, Søren Lund og Leo + 8 medlemmer

 

  1. Valg af dirigent: Hans Henning Klint blev valgt som dirigent, og han konstaterede af generalforsamlingen var lovlig indvarslet, fordi der både var sendt meddelelse rundt til samtlige medlemmer samt, at det stod i Højby Nyt d. 20/1.

 

  1. Årsberetningen: Jeg vil starte med at takke mine bestyrelseskolleger for et rigtig godt samarbejde igennem sæsonen: Leo, Søren Rasmussen, Søren Lund. Ligeledes vil jeg meget gerne takke vores energiske ungdomstrænerteam: Maja, Sussie, Jan og Phillip Samt hjælpetrænerne Karoline og Frida. Det er virkelig en fornøjelse at arbejde sammen med jer alle!

Det har jo været lidt af en omtumlet sæson på ungdomsfronten. Vi startede sæsonen med at modtage en opsigelse fra vores gode ungdomstræner/formand Kenneth Belling som sidste år havde gjort et virkelig godt stykke arbejde. Det var vi jo rigtig kede af, men da Kenneth og familien flyttede til Lolland-Falster var der jo ikke så meget at gøre. Heldigvis fandt vi relativet hurtigt en erstatning til trænerposten nemlig Steffen Hartung, som hurtigt kom i gang og alle var glade. Desværre varede glæden ikke ret længe da Steffen akut måtte stoppe sin badmintonkarriere på grund af sygdom. Så var vi tilbage hvor vi startede – uden ungdomsformand. Heldigvis har vi jo som tidligere nævnt en superstærk og dygtig trænertrup der forstår at hjælpe hinanden. Maja, Sussie og Jan trådte til og viste at det sagtens kan lykkedes når man står sammen. Det er helt klart deres fortjeneste at vi ikke kun er kommet godt igennem sæsonen med også at vi faktisk har fået en medlemsfremgang til nu 48 ungdomsspillere.

Vi har så mange tilmeldte ungdomsspillere, at vi har været nødt til at ændre lidt på tiderne for at have plads til alle. Ungdommen spiller derfor nu både mandag og onsdag fra kl. 16:30 til 18:00 samt tirsdag fra kl. 17:30 til 19:00.

Vores miniton hold for de mindste U9 spillere og deres forældre spiller stadig om tirsdagen men nu fra 16:30 til 17:30. Vi fylder stadig hallen så det er en succes. Der lavers en masse ballade med ungerne og vi hygger os.

Ungdomstrænerne har også selv været på træning. De har nemlig deltaget i DGI’s trænerkurser med stor læring og nye ideer til følge. Dette synes jeg helt klart vi skal forsætte med til næste år.

Baneudlejningen ser rigtig fornuftig ud i år og der er næsten fuldt booket hvilket er skønt. Vi har 88 motionister og på fællestræningen mandag aften er der 34 tilmeldte. Turnerings-/tirsdagstræningen har spist et par stykker fra mandagstræningen og er p.t. ca. 20 aktive spillere. Igen i år er det med Jørn Jensen som træner. Det leder mig til en hurtig gennemgang af dette års hold:

Ungdommen

Vores ungdom har i denne sæson ikke haft noget turneringshold. Det kommer vi til at lave om på i næste sæson. I stedet for har der været deltagelse i forskellige stævner – eksempelvis har vi deltagelse ved landsmesterskaberne og de allermindste har spillet nogle Monrad turneringer med stor succes.

Holdet i kvalifikationsrækken ligger p.t. på en 2. plads

Senior B. holdet ligger på en flot 1. plads

Veteranholdene.

40+ B. har en 6. plads

40+ hr. A ligger på en 2. plads

Alt i alt en mere end godkendt sæson for klubbens hold – Der er grobund for endnu en god sæson 2018/2019.

Hjemmeside:

Vi har i år fået en opdateret platform til vores hjemmeside. Det er Hans Henning Klint der har stået i spidsen for arbejdet og det vil jeg meget gerne takke dig for! Det er stadig nyt, men Leo har allerede fået godt styr på at bruge den.

Arrangementer:

I år har vi afholdt et Natminton arrangement for ungdomsspillerene med stor succes. Stort set alle deltog og bidrog med kage, pizzasnegle og så videre. Trænerteamet havde lavet en masse sjove badmintonlege og der blev virkelig hygget igennem. Vi overvejer om vi skal gentage succesen her sidst på sæsonen. Endvidere overvejer vi om vi skal lave vores eget Monradstævne for de mindste.

Manglende ungdomsformand:

Vi har jo kørt med en ledig ungdomsformandspost i denne sæson. Vi har ikke kunnet finde en person til posten før nu. Heldigvis har Nicolai meldt sin kandidatur hvilket glæder mig rigtig meget. Jeg håber på at vi kan få dig valgt her om lidt 😊 Under alle omstændigheder er det skønt at vi får tilført nogle flere ressourcer så vi kan fortsætte den positive udvikling vi har haft for ungdommen.

Jeg vil derfor gerne afslutte min beretning med en opfordring til alle om at vi skal stå sammen og fortsat tiltrække resurser til klubben. Det er nemlig gennem fællesskabets resurser at vi kan fortsætte med at udvikle vores fælles badmintonklub og sikre et godt badmintonmiljø.

 

  1. Regnskab: Søren Rasmussen gennemgik regnskabet, som endte ud med et plus på kr. 14.532,46 så det blev godkendt. Se vedlagte bilag.

 

  1. Indkomne forslag: der var indsendt forslag om vi ville sørge for, at der var mulighed for at spille badminton i efterårs, vinter og påskeferien.

Vi tilbyder at søge, men kan ikke love noget og vi gør opmærksom på, at der kan være manglende rengøring og cafeteriaet er lukket.

 

  1. Valg af bestyrelse samt suppleant:

På valg:

Tino Haastrup-Andersen    Genvalgt       (formand)

Søren Lund                         Genvalgt

Nicolai Andersen               Valgt             (ungdomsformand).

Suppl. Per Andersen          Valgt

 

  1. Valg af revisor:

Poul Rasmussen                  Genvalgt

Hans Henning Klint           Revisor suppleant

 

  1. Eventuelt: Vi har formentlig ingen klubmesterskab for seniorer, det bliver taget op på næste spillermøde. Mesterskab for ungdom foregår som planlagt. Poul Hansen mener der mangler fugt i boldskab og vi derfor bruger for mange bolde, og foreslog derfor at vi tog et parti bolde og tilsatte en teske vand i hvert rør. Forslaget blev imødegået af flere spillere som mente at boldene ville blive for langsomme. Søren Lund: der er kun problemer med de bolde vi har fået som jule tilbud så når der er brugt kan vi tage det op igen.

 

  1. Tino: tak for god ro og orden på generalforsamlingen og tak til Hans Henning